Header Header

Extern Ekonomiavdelning - vi bistår dig med en färdig struktur för ekonomiadministration redo att användas från dag ett.

Du väljer själv var vi tar vid.

Våra ekonomiavdelningar anpassar sig efter dina behov och önskemål. Vi kan antingen ta helhetsansvar och därmed fungera som din externa ekonomiavdelning, eller så utför vi enbart de delar du väljer att lägga ut på oss.

Strukturen och rutinerna är redan färdiga för dig att ta del av, vilket borgar för en snabb och robust uppstart. Samtidigt är vi naturligtvis lyhörda för dina specifika önskemål om anpassningar. Strukturen, arbetsätten och rutinerna, baseras från våra erfarenheter samlade från små, medelstora och stora svenska och utländska företag under 25 års tid. Vi har bla medverkat till att etablera shared service centers på paneuropeisk nivå, men även lärt oss av tusentals entreprenörssamarbeten genom åren.

Vi erbjuder specialistkompetens inom följande ekonomiområden:

 • Löpande bokföring
 • Delårs- och Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Deklaration
 • Koncernredovisning
 • Ekonomistyrning
 • Likviditetsplanering
 • Implementation av affärs- och koncernredovisningssystem
 • Löneberedning
 • Momsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Fakturering
 • Ekonomihandbok
 • CFO
 • Interimsuppdrag
 • Assistans vid obestånd
 • Assistans vid ägarspridning
 • Assistans vid förvärv (identifiering, analys, due diligence, förvaltning efter förvärv)

Management Consulting - vi bistår dig med att leda och utveckla ditt bolag.

Vi vill vara som din gode vän som du ber om råd i kritiska ögonblick.

Vi ger dig råd vid investeringar och förnyelseproceser. Vi kan fungera som tillfällig förstärkning under kritiska perioder, eller så länge du önskar. Vi hjälper dig att skapa en kostnadseffektiv organisation som är optimalt anpassad till din verksamhet. Vi hjälper dig med upphandlingar av kritiska affärspartners. Vidare, så hjälper vi dig att skapa en affärsmodell, som genom att ta till vara ditt företags främsta kompetenser, löser dina kunders behov och därmed skapar större kundnytta. Detta i harmoni med den ekonomiska verkligheten. Med vårt ekonomikunnande i ryggen skapar vi konkreta mätbara resultat i rollen som din rådgivare. Med vår inblandning omsätts ord till handling. Vi har medverkat i större förändringsprocesser i internationella bolag med mångmiljardomsättning, men även lärt oss av tusentals entreprenörssamarbeten genom åren.

Vi erbjuder specialistkompetens inom följande områden inom management consulting:

 • Affärsplaner
 • Dynamisk affärsmodulering
 • Strategiutveckling inom företagets samtliga nivåer
 • Organisationsutveckling
 • Change management
 • Business Process Reengineering, särskilt inom administrativa flöden

Affärsstöd - vi knyter ihop olika kompetensområden baserat på dina aktuella behov.

Vi vill vara din spindel i nätet för att ge dig maximalt helhetsgrepp.

Företagens affärsmiljö blir allt mer komplex. Det behövs en mer direkt koppling mellan ekonomifunktionen och övriga funktioner, inom och utom organisationen. Det kan vara olika typer av stöd såsom IT, juridik, HR, och Revision. Vi länkar till och samarbetar med dig eller dina anlitade befattningshavare, internt och externt. Vid behov föreslår vi experter inom vårt väl etablerade nätverk.

Vi erbjuder själva och via vårt nätverk specialistkompetens inom följande områden:

 • IT-stöd
 • Juridik-stöd
 • HR-stöd
 • Bolagsbildning
 • Revision
 • Reception
 • Landsrepresentation

Total Shared Services – steget till ökat affärsfokus

Kontakta oss