Header Header

Vilka är Total Shared Services?

Välkommen till Total Shared Services och till en affärsvardag av tjänster inom ekonomi och företagsrådgivning, där vårt gemensamma fokus blir en bra affär för dig. Vi består av ett flertal ekonomiavdelningar som våra kunder kan dra stor nytta av. Vi arbetar i team där du får en egen ekonomiavdelnings hela kompetens till ditt förfogande.

Ekonomiavdelningen finns där för dig och du nyttjar oss bara när du behöver vår assistans. Utöver den externa ekonomiavdelningen, erbjuder vi tilläggstjänster inom affärsstöd och management consulting.

Extern ekonomiavdelning, vi bistår dig med en färdig struktur för ekonomiadministration redo att användas från dag ett.

Management consulting, vi bistår dig med att leda och utveckla ditt bolag.

Affärstöd, vi knyter olika kompetensområden, baserat på dina aktuella behov.

 

Hur skiljer vi då oss i förhållande till våra kollegor i branschen?
Vi vill påstå att vår kombination av tjänster ger dig de allra bästa förutsättningarna för ett helhetsgrepp över din verksamhet. Våra team inom respektive tjänsteområde är redan samspelta och står redo att bistå dig och dina behov, oavsett om du driver ett mindre företag i Sverige eller om du är en del av en större internationell koncern.

Våra kontor finns i Stockholm och Helsingborg. Vår passion är redovisning, bokslut och deklarationer, men vi förstår även att kunden kan dra stor nytta av en direkt koppling mellan ekonomifunktionen och övriga funktioner.

Efter 25 år i branschen har vi lärt oss vad som fungerar bättre, och tillsammans med våra kunder så utvecklar vi till exempel tillväxtstrategier, affärsplaner, investeringsprospekt, flerårskalkyler och medverkar vid förvärv, ägarspridning och avyttringar. Eller så kommer du bara upp med dina papper och vi håller oss enbart till de arbetsuppgifter som myndigheterna kräver – du väljer själv.
Vi är här för dig, ditt företag och dess goda tillväxt och lönsamhet.

Vi är naturligtvis måna om att ge dig hög service. Vi förstår att vår tillgänglighet är helt avgörande.

Våra team är tillgängliga för direktkontakt alla bankdagar mellan 07.00 till 18.00.

Varmt välkomna till Total Shared Services – steget till ökat affärsfokus!

Total Shared Services – steget till ökat affärsfokus

Kontakta oss